Brannopplæring

Grunnleggende nettbasert brannopplæring for alle typer bygg og bransjer

Brannvernloven Kapittel 2 – utdrag fra §5:

Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.

Forebyggende sikringstiltak for å begrense brann i bygg

Brannvernloven legger vekt på at eiere av byggverk plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann og å holde bygningstekniske konstruksjoner, sikkerhetsinnretninger og øvrige sikringstiltak til vern mot brann i forsvarlig stand, og påse at disse til enhver tid virker etter sin hensikt. Opplæring i grunnleggende brannvern på arbeidsplassen er viktig for å møte kravene i brannvernloven.

Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten. Er det flere som har rett til å bruke byggverket, skal eieren sikre at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann.

Branntest er tilpasset den enkelte arbeidsplass med relevante bilder og tekst fra bygget. Kun på denne måten blir de ansatte kjent med bygget og brannforebyggende tiltak, instrukser og rutiner.

Markedets enkleste E-grunnopplæring i brannvern på arbeidsplasser

Branntest har løsninger for kontorbygg, kjøpesentre, skoler, sykehus, kommuner, idrettshaller, museer, statlige bygg mm. Vi har et stort antall fornøyde kunder som hver dag bruker vårt verktøy for kompetanseheving på grunnleggende brannvern. Vår statistikkløsning viser hvem som har bestått testen, og når den ble tatt. Etter at testen er bestått sender systemet ut et kursbevis på at testen er bestått.

La oss jobbe sammen for brannsikkerhet

Branntest har levert grunnleggende nettbasert brannforebygging undervisning til norske virksomheter siden 2010.