Om oss

Brannforebyggende nettbasert undervisning
i norske bygg siden 2010.

Brannvernloven Kapittel 4 – utdrag fra §19:

Plikten til å sørge for at sikkerheten i virksomheten blir ivaretatt ligger hos ledelsen

Sørg for at medarbeidere i dine bygg har nødvendig opplæring i brannforebygging

Branntest er et nettbasert opplærings- og testprogram tilpasset ditt bygg, hvor ansatte lærer hvordan de skal forebygge brann og opptre ved brann.

Branntest omhandler teoridelen ved brannvern på arbeidsplassen og går spesifikt inn i konkrete forhold på den aktuelle arbeidsplassen.

Den grunnlegggende opplæringen skal bevisstgjøre medarbeidere og forhindre forhold som som kan være brannutløsende i det aktuelle bygget.

Branntest har statistikk over hvem som har bestått testen, og hvem som har
vært med på brannøvelser. Dette kan brukes mot brannvesenet ved kontroller. Branntest har kunder i kjøpesentre, sykehus, hoteller, teatre og vanlige kontorbygg.

Fordelen ved å gjennomføre opplæringen på nettet er at man slipper å sende
ansatte på kurs. Dette er spesielt nyttig for bedrifter med stor rullering på ansatte. Branntest kan fås med norsk og engelsk tekst.

Ta kontakt idag for demo av systemet og referanser.

La oss jobbe sammen for brannsikkerhet

Branntest har levert grunnleggende nettbasert brannforebygging undervisning til norske virksomheter siden 2010.