Priser

Priser tilpasset virksomhetens størrelse
gir verdi for pengene – alltid!

Alle virksomheter kan bære kostnaden ved å integrere Branntest E-learning

Hos oss får du full kontroll på kostnadene. Du betaler en fast abonnementspris for
tilgang til din skreddersydde E-learning plattform Branntest.no. Prisen er avhengig av antall brukere, og vil derfor alltid oppleves som en rimelig forsikring mot interne forhold som kan lede til brann i bygget. Ved oppstart betaler du en engangssum knyttet til tidsbruken ved oppsett av din skreddersydde Branntest med bilder fra bygget og spesifikke tekster knyttet til bygget.

Gunstige priser er vel og bra, men viktigst av alt er kompetanseflyten mellom
leverandør og kunde. Branntest har personell med bakgrunn fra administrasjon
av kjøpesentre og brannteknisk kompetanse. Vi hjelper deg med å etablere ditt
skreddesydde innhold til opplæringsdelen og selve testen i Branntest E-learning.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om Branntest E-learning.

La oss jobbe sammen for brannsikkerhet

Branntest har levert grunnleggende nettbasert brannforebygging undervisning til norske virksomheter siden 2010.