Våre kunder

Branntest kan skreddersys alle bransjer
og arbeidsplasser slik at opplæringen blir realistisk

Branntest leveres til alle typer bygg og alle typer virksomheter

Branntest har siden 2010 levert grunnleggende brannforebyggende opplæring
til et stort antall bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter. Vi har siden starten vektlagt et lett tilgjengelig brukergrensesnitt og tilrettelagt for at syetemet kommuniserer godt med personer som ikke har it-kompetanse.

Branntest er enkelt i bruk, det er pedagogisk og det er også tilrettelagt for ikke etniske nordmenn.

Våre kunder befinner seg i alle bransjer, fra de største kunstmuseene i Norge til de mest kjente kjøpesentrene og statlige virksomheter.

All kommunikasjon med våre E-Learning produkter er kryptert med samme høye krypteringsnivå som nettbanker. Dette hindrer at uvedkommende får tilgang til din informasjon.

Sikkerhet

Offentlige bygg

Flere offentlige virksomheter over hele Norge bruker Branntest E-Learning. Rådhus,
kommunale barnehager, statlige bygg, forsvaret og store kulturinstitusjoner som
teatre, biblioteker, arkitekt- og kunsthøgskoler bruker oss på intern opplæring for å
redusere brannrisiko i byggene og opplæring på hvordan opptre ved brann.

Kjøpesentre

Med bakgrunn fra driftsadministrasjon i Norges største kjøpesenterkjede valgte vi
å etablere Branntest E-Learning i 2010. Kjøpesentre har et stort gjennomtrekk av ansatte hele tiden, og det var et behov for en enkel opplæringsplattform for grunn-
leggende opplæring i brannvern i kjøpesentre med et enkelt brukergrensesnitt.

Hoteller og restauranter

Hoteller og restauranter har normalt et kontinuerlig høyt volum av besøkende. Det er derfor viktig at ansatte ved disse bedriftene har kunnskap om hvordan forebygge brannfarlige situasjoner, og hvordan man effektivt evakuerer et lokale med mange mennesker. Branntest E-Learning kan være løsningen her.

hands

Omsorgsbygg

Driftsavdelingene i sykehus, sykehjem og andre omsorgsbygg er spesielt oppttt av høy sikkerhet – også når det gjelder brannrisiko. Brukerne av denne typen bygg er ofte ikke mobile, og det hviler derfor et særskilt ansvar på ledelsen for å ha et godt opplæringssystem for ansatte knyttet til forebyggende brannvern.

school

Undervisningsbygg

Skoler og barnehager er ofte utsatt for brann i ferier og på kveldstid. Dette er naturlig nok et stort problem med alvorlige økonomiske og administrative konsekvenser for de kommunene som blir rammet. Flere kommuner har de siste årene opplevd totalskade etter ildspåsettelse, og Branntest for denne typen bygg kan skjerpe intern bevissthet på hvordan unngå slike hendelser.
industry

Industri-, energiforsynings- og lagerbygninger

Brann i denne typen bygg er alltid en alvorlig hendelse fordi bygningsmassen er stor og byggene inneholder brannfarlige produkter. Disse byggene trenger forsvarlige sikkerhetsrutiner og jevnlig vedlikehold for maksimal sikkerhet. En skreddersydd Branntest kan være et av virkemidlene for økt sikkerhet for denne typen bygg.

La oss jobbe sammen for brannsikkerhet

Branntest har levert grunnleggende nettbasert brannforebygging undervisning til norske virksomheter siden 2010.